ΠΟΙΟΤΗΤΑ – Onassis
poiothta-main-banner
Ποιότητα
Πολιτική Ποιότητας
“Για εμάς, τους εργαζόμενους της Ν. ΩΝΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η παραγωγή και η διάθεση προϊόντων τροφίμων άριστης ποιότητας αποτελεί υποχρέωσή μας απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στις αρχές της Εταιρείας. Είμαστε συνεχώς σε επαγρύπνηση, έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε κάθε ανάγκη των πελατών μας. Καταβάλουμε καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια και είμαστε έτοιμοι να αποδείξουμε όποτε μας ζητηθεί τη συστηματική μας προσπάθεια, την τεχνογνωσία και την υψηλή μας αποτελεσματικότητα στην παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων.”
politikh-poiothtas-logos
Ασφάλεια τροφίμων

Η Πολιτική Ποιότητας δεσμεύει τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους της Εταιρείας για την παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν κατά τον καλύτερο τρόπο τις απαιτήσεις των πελατών της και της νομοθεσίας τροφίμων του κράτους διάθεσης των προϊόντων και την προσπάθεια για να διασφαλίσουμε μία ισχυρή κουλτούρα ασφάλειας των τροφίμων.

_

Για την εκπλήρωση της παραπάνω δέσμευσης η εταιρεία Ν. ΩΝΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. έχει εγκαταστήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000, BRC FOOD SAFETY GLOBAL STANDARD & IFS FOOD πιστοποιημένο από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS.

_

H Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωσή του που αξιολογείται τακτικά από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας καθώς και από εκπροσώπους πελατών και ανεξάρτητων ή κρατικών φορέων.

Αρχές Ηθικού Εμπορίου

Βασική αιτία της μακροχρόνιας επιτυχίας της Ν. Ωνάσης Μονοπρόσωπη Α.Ε. είναι η προσήλωση των εργαζομένων και της Διοίκησης στην υπεροχή και στην ηθική ακεραιότητα φροντίζοντας κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα να εκτελείται πάντα με νόμιμο και ηθικό τρόπο.

Η Ν. ΩΝΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. αποτελεί μέλος του διεθνούς οργανισμού Ενδυνάμωσης βιώσιμων και ηθικών αρχών της εφοδιαστικής αλυσίδας SEDEX.

Group 173
Πυξίδα για όλους μας είναι ο σεβασμός και η εφαρμογή των Αρχών του Κώδικα Ηθικού Εμπορίου (Ethical Trade Initiative Code).
poiothta-fyllo-banner
Περιβαλλοντική Πολιτική &
Αειφόρου Λειτουργίας
Στην εταιρεία Ν. Ωνάσης Μονοπρόσωπη Α.Ε. έχοντας ως γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή φιλικών για αυτό πρακτικών σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, προσπαθούμε διαρκώς να βελτιώνουμε της δραστηριότητές μας με τρόπο ώστε να συμβάλει στην αιφόρο ανάπτυξη. Είναι βασική αρχή της Διοίκησης και όλων των εργαζομένων η πρόοδος και η ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα της εταιρείας να επιτυγχάνονται με συλλογική προσπάθεια και με δραστηριότητες που λαμβάνουν υπόψη και στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βιωσιμότητα.
poiothta-politiki-anthropinwn-dikaiomatwn
Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι θεμελιώδης για τη βιωσιμότητα της Ν. ΩΝΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και των κοινωνιών στις οποίες δραστηριοποιείται. Στην Εταιρεία μας έχουμε δεσμευτεί και διασφαλίζουμε ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ν. ΩΝΑΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. διέπεται από τις διεθνείς αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στην Παγκόσμια Διακύρηξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στη Διακύρηξη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα στην εργασία, στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να συνεργαστεί και να ενθαρρύνει τους συνεργάτες της (προμηθευτές, πελάτες, υπεργολάβους κλπ) να τηρούν τις αρχές της πολιτικής αυτής και να υιοθετούν παρόμοιες πολιτικές στις επιχειρήσεις τους.