ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – Onassis
Επικοινωνία
Ν. Ωνάσης Α.Ε.
Ελληνική Βιομηχανία Κονσερβών

 

ΒΙΠΕΘ, ΟΤ 49, ΤΚ 57022, Σίνδος
Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

FAX:
2310 796983
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

info@onassis-foods.gr

ΔΙΟΙΚΗΣΗ:
ΤΜΗΜΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ:
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ:
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ: