Ελιές Βόλου

Συστατικά: ελιές Βόλου, νερό, αλάτι.

Item number

Καθαρό Βάρος/γραμ.

Κουτιά/Κιβώτιο

Κιβώτια/Παλέτα 0,80Χ1,20μ

Κιβώτια/Παλέτα 1,00Χ1,20μ

5-020-212-000
430
12X430
169
221
24X430
65
91